โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ พิชิตเลข 5 ทั้ง 7 ตัว

บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์


ยอดรวมการสวดธัมมจักฯ ทั้งหมด
5,323,661 จบ

ย้อนหลัง 7 วัน 598,678 จบ

หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา
ลงทะเบียน "ทีม"
ลงทะเบียน "ส่วนตัว"

เข้าสู่ระบบ

หากคุณลืมรหัสผ่านคุณสามารถ ตั้งรหัสผ่านใหม่.